Itä-Hämeen tilaussäännöt

Seuraavia tilausehtoja sovelletaan kaikkiin Itä-Hämeen paperilehden tilauksiin 15.6.2016 alkaen.


Tilausmuodot

Kestotilaus on tilaustapa, jossa tilaus jatkuu ilman erillistä uudistamista, kunnes tilaaja päättää toisin ja ilmoittaa siitä Mediatalo ESA:n asiakaspalveluun puhelimitse tai kirjallisesti. Hinnaston mukainen kestotilaus on aina edullisempi kuin vastaavan pituinen hinnaston mukainen määräaikainen tilaus.

Kestotilaus jakautuu sovittuihin laskutusjaksoihin (12, 6, 3 tai 2 kuukautta). Jos kestotilaus maksetaan useammassa kuin yhdessä erässä, lisätään jokaiseen laskutettavaan erään erälisä, jonka suuruus on 6,54 euroa. Laskussa erälisä sisältyy loppusummaan eikä sitä ilmoiteta erikseen. Erälisä ei koske yhdessä erässä maksettavia tilauksia. Erälisä sisältää postitus- ja käsittelykulut.

Kestotilaus laskutetaan laskutusjakson alussa. Kestotilauksen tilaaja voi muuttaa laskutusjakson pituutta ilmoittamalla siitä Mediatalo ESA:n asiakaspalveluun vähintään kahta viikkoa ennen laskutusjakson päättymistä. Muutos astuu tällöin voimaan uuden laskutusjakson alkaessa.

Määräaikainen tilaus on voimassa sovitun määräajan ja se päättyy automaattisesti määräajan jälkeen. Määräaikaistilaus laskutetaan määräajan alussa. Määräaikaistilauksen voi maksaa yhdessä tai useammassa erässä. Jos määräaikaistilaus maksetaan useammassa kuin yhdessä erässä, lisätään jokaiseen laskutettavaan erään erälisä, jonka suuruus on 6,54 euroa. Erälisä ei koske yhdessä erässä maksettavia tilauksia. Laskussa erälisä sisältyy loppusummaan eikä sitä ilmoiteta erikseen. Erälisä sisältää postitus- ja käsittelykulut.

Tilaaja voi milloin tahansa siirtyä kestotilauksen tilaajaksi ilmoittamalla siitä Mediatalo ESA:n asiakaspalveluun. Paperilehden tilaushinnat sisältävät 10% arvonlisäveron.
 

Tilaustuotteet

Itä-Häme paperilehti:
IH paperilehti ilmestyy 6 päivänä viikossa. IH:n paperilehden tilaushintoihin sisältyy lehden jakelu kotimaassa samaan postilaatikkoon kuin asiakkaan päiväpostinjakelu. Ulkomaantilauksissa jakelu ei sisälly lehden tilaushintaan. Hintaan sisältyy 10% arvonlisävero.

IH Digilehti:
Asiakas saa IH Digilehden käyttöönsä rekisteröitymällä tilaajapalveuun osoiteessa www.itahame.fi/asiakaspalvelu. IH Digilehti pitää sisällään IH:n näköislehden Flash-formaatissa sekä näköislehtiarkiston vuoteen 2005 saakka.Hintaan sisältyy 24% arvonlisävero.

Itä-Hämeen yhdistelmätuote:
Yhdistelmätuotet pitää sisällään Itä-Häme -paperilehden ja IH Digipaketin.
Tilauspäivät:

Itä-Häme lehti ilmestyy kuutena päivänä viikossa (maanantai-lauantai). Juhlapyhät saattavat aiheuttaa poikkeuksia lehden ilmestymisaikataulussa. Kaikki tilaustuotteet voi tilata kestotilauksena tai määräaikaisena.

 
Tilausten alkamisaika

Itä-Hämeen tilaukset voidaan aloittaa maanantaista lauantaihin mistä päivästä tahansa. Arkena ennen kello 16.30 tehty tilaus voidaan yleensä toimittaa seuraavana päivänä ja viikonloppuna tehty tilaus seuraavana tiistaina. Pyhäpäivänä tehty tilaus alkaa seuraavan arkipäivän jälkeisenä päivänä. Itä-Häme ei ilmesty kaikkina juhlapyhinä.
Tilauksen irtisanominen

Mikäli tilaaja irtisanoo kestotilauksen tai määräaikaisen tilauksen tarjousjakson aikana tai välittömästi sen jälkeen, asiakkaalta veloitetaan siihen mennessä toimitettujen lehtien hinta normaalin määräaikaisen tilaushinnaston mukaisesti ja mahdollisen kaupanpäällisen arvo. Normaalihintaisen määräaikaisen tilauksen peruutuksen yhteydessä asiakkaalle palautetaan jäljellä oleva tilausmaksu. Kuolemasta tai sairaudesta johtuvan peruutuksen yhteydessä asiakkaalle/perikunnalle palautetaan jäljelle jäävä tilausmaksu kaikissa tapauksissa.

Kestotilauksen voi irtisanoa ilmoittamalla siitä Mediatalo ESA:n asiakaspalveluun vähintään kahta viikkoa ennen laskutusjakson päättymistä. Muutos astuu tällöin voimaan uuden laskutusjakson alkaessa. Irtisanotun kestotilauksen jälkeen asiakas ei ole oikeutettu tilaamaan Itä-Hämeen tarjoushintaista tilausta mikäli tilauksen perumisesta on kulunut aikaa alle 2 kuukautta. Sääntö on talouskohtainen ja ei koske normaalihintaisen tilauksen tilaamista.

Yhdistelmätuotteen tilauksen peruutuksen yhteydessä poistuu myös digilehden käyttöoikeus. Itä-Hämeen toimesta maksamattomina puretuista tilauksista veloitetaan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen tilausmaksu siltä ajalta, jonka tilaaja on ehtinyt saada lehteä. Mikäli tilaaja ei maksa tilaustaan viimeistään eräpäivänä, laskun perinnästä vastaa perintätoimisto. Maksumuistutuslaskun lähettämisestä veloitetaan hinnaston mukainen kulu. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.
 
Tilausten jakelunkeskeytykset ja osoitteenmuutokset

Asiakas voi tilapäisesti keskeyttää Itä-Hämeen paperilehden jakelun määräajaksi. Lyhimmillään jakelunkeskeytys voi kestää kolme (3) päivää. Jakelun keskeytyksen enimmäispituus on kolme (3) kuukautta.

Yhdistelmätilauksissa Asiakas voi jakelunkeskeytystä tehdessään valita, jääkö tilauksen sähköiset palvelut  voimaan jakelunkeskeytyksen aikana.
Mikäli myös sähköisten palveluiden käyttöoikeus katkaistaan jakelunkeskeytyksen ajaksi, jakelunkeskeytys siirtää seuraavan laskutusjakson alkua eteenpäin keskeytysajalla.
Mikäli sähköisten palveluiden käyttöoikeus säilytetään jakelunkeskeytyksen aikana, siirtää jakelunkeskeytys seuraavan laskutusjakson alkua eteenpäin keskeytysajalla. Hyvitettävästä ajasta vähennetään kuitenkin tällöin IH Digilehti -tuotteen normaalihintaa  (12,50 € / kk) vastaava aika keskeytyksen pituuden mukaan.

Itä-Hämeen paperilehden tilauksissa jakelunkeskeytys siirtää seuraavan laskutusjakson alkua eteenpäin keskeytysajalla

Määräaikaisten tilausten tilapäisiä jakelunkeskeytyksiä ei hyvitetä.

Verkon kautta tehtävät jakelunkeskeytykset tulee tehdä viimeistään jakelunkeskeytyksen alkupäivää edeltävänä päivänä klo 16:00 mennessä.
IH Digilehti -tuotteen tilausta ei voi tilapäisesti keskeyttää.

Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset

Kunkin laskutusjakson hinta perustuu sen alkaessa voimassa olevaan hinnastoon. Lehden tilaushinta muodostuu vuosikerran hinnasta ja erissä maksettaessa vuosikerran hinnasta jaettuna eriin ja erälisistä. Hintoihin sisältyy paperilehden osalta 10% ja digilehden osalta 24% arvonlisävero. Tilaushinnat ovat päivittäin nähtävissä Itä-Hämeessä sekä itahame.fi-verkkopalvelussa olevan Itä-Hämeen palvelusivuston tilausosiossa.

Itä-Hämeellä on oikeus muuttaa tilausehtoja sekä tilaushintoja. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat kaikkia tilauksia. Tilaushintojen korotuksista tai olennaisten tilausehtojen muutoksista ilmoitetaan tilaajalle Itä-Hämeessä yhteystieto-osiossa.
Vastuu Itä-Hämeen toimittamisesta ja painojäljestä

Itä-Hämeen tilaushintaan sisältyy lehden toimittaminen Postin osoittamaan luukkuun tai laatikkoon. Mikäli asiakas haluaa lehdelle tästä poikkeavan jakopaikan, voi poikkeuskannosta tehdä erillisen maksullisen sopimuksen. Lisätietoja asiakaspalvelusta.

Itä-Hämeen jakelussa voi olla paikallisia sekä mm. säätilasta aiheutuvia eroavaisuuksia ja poikkeuksia. Haja-asutusalueella Itä-Häme jaetaan yleensä arkisin postin päiväkannon yhteydessä ja viikonloppuisin yhteisnoutolaatikoihin. Lehdenjakajalla tulee säästä riippumatta olla esteetön pääsy postilaatikolle tai -luukulle ja nimien sekä osoitenumeroiden tulee olla merkitty niihin selkeästi. Mikäli Itä-Häme jää Itä-Hämeestä johtuvasta syystä kokonaan toimittamatta, tulee toimittamatta jääneestä lehdestä viivytyksettä reklamoida jakelupäivystykseen. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta itahame.fi/jakelupaivystys.

Ita-Hämeen vastuu rajoittuu ensisijaisesti toimittamatta jääneen Itä-Hämeen toimittamiseen. Toissijaisesti Itä-Häme pidentää tilausjaksoa kokonaan toimittamatta jääneitä Itä-Hämeitä vastaavalla määrällä. Asiakkaan hyväksyessä toimittamatta jäänyt paperilehti voidaan korvata myös digilehden lukuoikeudella. Itä-Hämeellä ei ole muuta tai laajempaa vastuuta Itä-Hämeen ilmestymättä tai toimittamatta jäämisestä eikä Itä-Häme edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai Itä-Hämeen toimittamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja. Itä-Hämeen vastuu ulkomaille tilatuista lehdistä rajoittuu sovittujen lehtien toimittamiseen Helsinki-Vantaan lentokentälle. Itä-Häme ei suorita tilaajalle hyvitystä lakon tai muun ylivoimaisen esteen takia julkaisematta jääneistä numeroista.

Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannuslisäykset korottavat hintoja vastaavasti määräysten voimaantulohetkestä lukien. Korotukset koskevat myös jo tehtyjä tilauksia. Itä-Hämeessä voi esiintyä poikkeamia painojäljessä. Itä-Häme ei vastaa painojäljessä esiintyvistä poikkeamista.
Etämyynti

Tilaajalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä tilaus Kuluttajasuojalain (38/1978) 6 luvun 15§ ehdoin, ilmoittamalla siitä Itä-Hämeen asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa tilaamisesta. Etämyynnillä tarkoitetaan puhelimitse tehtyä tilausta.


Tietosuoja

Itä-Hämeen tilaajat ovat Mediatalo ESA:n asiakasrekisterissä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon. Osoitteita voidaan luovuttaa ja käyttää suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. Henkilörekisterilain edellyttämä rekisteriseloste on nähtävissä ESAN Kirjapaino Oy:n toimitalossa osoitteessa Ilmarisentie 7, 15200 Lahti. Tilaaja voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ilmoittamalla asiasta Mediatalo ESA:n asiakaspalveluun. Nauhoitamme satunnaisesti asiakaspalveluun tulevia puheluita sisäistä koulutus- ja opetustarkoitusta varten.